જલારામ બાપા મૂર્તિ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ-પરમ પૂજ્ય ગીરીશ બાપુ દ્વારા

Standard

y of IMG-20141030-WA0014

Copy of IMG-20141030-WA0014